SHEQ

Sloop- en demontage werken worden vaak aanzien als gevaarlijk. Het is daarom dat Martens Democom zich elk jaar verbeterd op organisatorisch en structureel vlak met acties en investeringen met oogpunt op Safety, Health, Environment en Quality. Belangrijke acties en investeringen zijn ondermeer:

  • opleidingen (zowel algemeen als specifiek),
  • dynamische updating van ons machinepark,
  • onderzoek en ontwikkeling naar hergebruik, herwinning en recyclage van afvalstromen,
  • veiligheidsmaatregelen
  • certificatie van permanente audit systemen, ...

SHEQ is echter een houding, een gedragwijze die Martens Democom uitstraalt door hoog opgeleid personeel en speciaal ontwikkelde machines. Martens Democom respecteert de van kracht zijnde regels en reglementen en heeft als belangrijkste objectief een ongevals frequentie van 0. 

Een gedetailleerde voorbereidende studie van de risico's, een rigoureuze voorbereiding van de werf en een kwalitatieve uitvoering door gespecialiseerd opgeleid personeel dragen bij tot de verwezelijking van elke werf met de hoogste kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen. Door deze gefundeerde organisatie kunnen wij onze klanten veilige oplossingen aanbieden, aangepast aan de specifieke noden en beperkingen.

Martens Democom zet zich jaarlijks in om zich voor de strengst mogelijke normen te certificeren:

  • ISO 45001: Veiligheid
  • ISO 9001: Kwaliteit
  • ISO 14001: Milieu
  • Qualibat 7-05: verwijdering alle soorten asbest 

 

Wij engageren ons om veilig werken absolute voorrang te geven en ondertekenden daarom de Safety My Priority Charter ism Confederatie Bouw