Beleidsverklaring

De veiligheid en de gezondheid van elk van onze werknemers en de zorg voor het milieu zijn basiswaarden en van essentieel belang voor het succes van Martens Demolilion Company.


Een positief veiligheidsgedrag en de actieve inzet van al onze medewerkers zijn onontbeerlijk voor het bereiken van een continue verbetering van onze veiligheidsprestaties en kwaliteitswaarborging.

Onze doelstellingen zijn eenduidig: geen ongevallen, geen klachten en geen schade aan het milieu.

Om deze doelstellingen te bereiken streven we ernaar volgende principes dagelijks in praktijk om te zetten:

 • Ongevallen, incidenten en schade aan het milieu voorkomen is een directe verantwoordelijkheid van elk van onze medewerkers en van derden die voor ons bedrijf werken,
 • MDC streeft naar een zo dynamisch mogelijk risicobeheer: We proberen risico’s op te sporen en nemen daarbij zoveel mogelijk externe en interne factoren op. We streven naar een zo actueel mogelijke RIE en -evaluatie en nemen maatregelen om deze risico’s te beheersen of te beperken.
 • Continu verbeteren vereist persoonlijk engagement en inzet van iedereen binnen de onderneming,
 • Veilig werkgedrag is een essentiële voorwaarde voor blijvende tewerkstelling  bij MDC,
 • Elk werk moet zorgvuldig voorbereid, veilig georganiseerd en deskundig uitgevoerd worden, medewerkers worden op elk niveau betrokken,
 • Alle ter beschikking gestelde uitrustingen, middelen en machines moeten vakkundig gebruikt en onderhouden worden,
 • Ongevallen en incidenten onderzoeken en lessen trekken alsook interne audits zijn essentiële activiteiten in het preventieproces en dragen bij tot het identificeren en beheersen van risico’s,
 • Het permanent bijwerken van de kennis en kunde van elke werknemer omtrent veiligheid en milieuzorg zijn kritische elementen in het proces van continu verbeteren van onze KVGM –prestaties,
 • Een productieve uitvoering van de werkzaamheden met in achtname van de veiligheidsreglementeringen en wet- en regelgeving,
 • Een minimum aan persoonlijke hygiëne en respect voor werfketen, voertuigen en materiaal,
 • Streven naar het overtreffen van onze klantenverwachtingen door hun behoeften te begrijpen en aan hun eisen te voldoen,
 • Het beheer van een digitaal handboek inzake KVGM, overkoepelend voor onze filialen in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg
 • MDC wil verder kijken dan de directe omgeving en wil op de hoogte zijn van haar belanghebbenden en wat hun invloed en belang is in de organisatie of op een werf. We proberen aandacht te besteden aan communicatie met interne en externe belanghebbenden.


We zullen deze doelstellingen bereiken door middel van communicatie en medewerking van onze werknemers in een sfeer van open samenwerking, waarbij we elkaar zullen aanspreken en helpen om dit doel te bereiken.

De gedelegeerd bestuurder is ervan overtuigd dat een veilige, verantwoorde en efficiënte manier van werken een wezenlijke bijdrage levert aan de arbeidsvreugde en collegialiteit.