Werf: Afbraak koeltoren suikerraffinaderij Tienen

Suikerfabriek Tienen

Afbraak koeltoren suikerraffinaderij Tienen met Hitachi 870 telescoopgiek 46 meter.