Werf: Afbraak emmerwielgraafmachine

Gaurain Ramecroix

Afbraak van de graafmachine, dewelke volledig was overwoekerd door bomen en struiken. De machine was nooit gebruikt en diende gesloopt te worden omdat op de locatie de nieuwe ontginningen zouden starten.