Werf: RWE Bergen op Zoom

Bergen op Zoom - NL

totaalsloop van een elektriciteitscentrale van de groep RWE
Werken gestart in augustus 2020